Charakterystyka instalacji grzewczych w kontekście obsługi technicznej nieruchomości

Sposoby ogrzewania budynków. Typy instalacji, ich charakterystyka, porównanie kosztów eksploatacji oraz zalety prawidłowego użytkowania.
Osoby mieszkające w umiarkowanej strefie klimatycznej z pewnością doceniają zalety niezawodnego systemu ogrzewania. Trwający zazwyczaj ponad pół roku sezon grzewczy stawia jednak spore wyzwania przed instalacjami i portfelami ich użytkowników. Sprawnie działające ogrzewanie to efekt prawidłowej eksploatacji, regularnych kontroli i starannego serwisu.

Cechy i rola instalacji grzewczej

Instalacja ogrzewania zapewniająca komfortową temperaturę w pomieszczeniach oraz swobodny dostęp do ciepłej wody użytkowej, powinna spełniać kilka ogólnych warunków i to niezależnie od typu samej instalacji:

Jej możliwości powinny być dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Aby było to możliwe konieczne jest rozważenie wielu czynników, związanych z charakterystyką danego budynku, takich jak powierzchnia, którą należy ogrzać, jakość izolacji termicznej itp.

System ogrzewania powinien stanowić spójną całość – poszczególne elementy muszą być ze sobą w pełni kompatybilne tak, aby pracować z pełną wydajnością i w całkowicie bezpieczny dla użytkownika sposób.

Możliwość automatyzacji procesu regulacji parametrów grzewczych – pozwala to na bieżące dostosowywanie działania instalacji do warunków termicznych panujących na zewnątrz, co skutkuje m.in. niższym zużyciem energii, a co za tym idzie obniżeniem kosztów eksploatacji, zmniejszeniem emisji spalin oraz ogólnego wpływu na środowisko naturalne, a także zapewnieniem optymalnych warunków dla osób przebywających w danym budynku.

Rodzaje instalacji grzewczych

Instalacje grzewcze można dzielić na wiele sposobów. Jednym z podstawowych kryteriów jest rodzaj źródła energii. I tak wyróżniamy tu następujące rozwiązania:

 • sieć ciepłownicza – bardzo czysty i wygodny sposób ogrzewania budynku, przy zachowaniu jednocześnie atrakcyjnej ceny. Największym ograniczeniem w tym przypadku jest dostępność tego typu usługi, ograniczonej swym zasięgiem do obszaru, na którym istnieje lub jest planowana miejska sieć ciepłownicza,
 • ogrzewanie elektryczne – najprostsze do wdrożenia i nieskomplikowane w obsłudze. Do tego bardzo czyste i bezpieczne. Ogromnym minusem jest tu jest koszt takiego typu ogrzewania – praktycznie najwyższy ze wszystkich omawianych metod. Sposobem na częściowe obniżenie opłat jest stosowanie akumulacyjnych pieców elektrycznych. W połączeniu z odpowiednim planem taryfowym pozwalają one na korzystanie z energii elektrycznej w obrębie specjalnych taryf (np. taryfy nocnej), gdy koszt jednostkowy energii elektrycznej jest niższy. Nagrzane w tym okresie piece oddają potem ciepło przez określony okres czasu i pozwalają tym samym korzystać w dużym stopniu z tańszego prądu,
 • ogrzewanie gazowe – stosunkowo popularna metoda pozyskiwania ciepła, związana jednak z pewnymi ograniczeniami i niedogodnościami. Nieskomplikowana obsługa kontrastuje mocno z koniecznością rygorystycznego dbania o należyty stan instalacji. Jakiekolwiek usterki czy zaniedbania mogą prowadzić do poważnych następstw. Sprawna instalacja gazowa jest całkowicie bezpieczna, jednak nawet drobna awaria niesie ze sobą poważne ryzyko wybuchu lub zaczadzenia. Nie bez znaczenia jest również stosunkowo wysoki koszt samego gazu,
 • ogrzewanie olejem opałowym – ten sposób produkcji ciepła wiąże się ze znacznymi kosztami (jedynie ogrzewanie elektryczne jest droższe). Jednocześnie spalanie oleju nie generuje tak dużej ilości zanieczyszczeń jak spalanie węgla (aczkolwiek nie jest tak “czyste” jak spalanie gazu). Zapewnienie działania systemom ogrzewania zasilanych olejem wymaga mniejszego wkładu pracy ze strony użytkownika niż ma to miejsce w przypadku pieców opalanych węglem – konieczne jest dbanie głównie o zapewnienie dostaw oleju. Jest więc to droższa, aczkolwiek bardziej czysta (zarówno dla użytkownika jak i środowiska) metoda ogrzewania,
 • ogrzewanie węglem – bardzo popularna w Polsce metoda produkcji ciepła, przede wszystkim w przypadku budynków mieszkalnych, w tym domków jednorodzinnych, szczególnie tych starszego typu. Ogromną zaletą tej metody są niskie koszty paliwa. Jednocześnie ten sposób ogrzewania jest niezwykle uciążliwy dla użytkowników i wiąże się z licznymi obowiązkami, takimi jak regularne zasypywanie opału czy usuwanie popiołu. Czynności te, w zależności od rodzaju pieca, muszą być wykonywane z różną częstotliwością, jest to jednak w każdym przypadku spore utrudnienie. Ten typ ogrzewania jest również najmniej ekologiczny i stanowi potencjalne źródło niebezpieczeństwa w przypadku braku odpowiedniej obsługi i konserwacji. Najpoważniejsze zagrożenia to ryzyko pożaru oraz zaczadzenia.

Koszty ogrzewania – co na nie wpływa?

Miesięczny koszt ogrzania budynku jest wypadkową wielu czynników. Poza omówionym powyżej rodzajem ogrzewania, ogromny wpływ na koszt zużywanego ciepła mają:

 • kubatura pomieszczeń ogrzewanych,
 • ilość doprowadzanego i odprowadzanego powietrza wentylacyjnego,
 • stopień izolacji termicznej ścian, dachów i podłóg,
 • powierzchnia całkowita okien (oraz ich typ),
 • sąsiedztwo innych budynków (lub ich brak),
 • zastosowanie automatyki sterującej ogrzewaniem (nieustannie dopasowującej aktywność ogrzewania do warunków zewnętrznych).

Na to ile ostatecznie będzie kosztować ogrzewanie wpływa wiele parametrów. Jedne z nich mają znaczenie pierwszorzędne, inne będą odczuwalne dopiero w dłuższej perspektywie czasu. Wszystkie one jednak muszą być brane pod uwagę zarówno przy wyborze rodzaju systemu ogrzewania jak i jego późniejszej eksploatacji.

Nadzór techniczny nad instalacją grzewczą budynku

Systemy ogrzewania budynku, w zależności od ich rodzaju, wymagają mniejszego lub większego zaangażowania ze strony obsługi technicznej. Obejmuje ona swym zasięgiem działania związane ze stworzeniem optymalnych warunków pracy oraz zapewnieniem bezpieczeństwa.

Do typowych prac serwisowych w obrębie instalacji grzewczych zaliczyć można kontrolę pieców (poprawność działania, czyszczenie, konserwacja), monitorowanie stanu systemów wentylacyjnych i kominowych wraz z działaniami zapewniającymi ich sprawność (kontrola drożności, urządzeń wspomagających, wymiana elementów eksploatacyjnych), odpowietrzanie instalacji, kontrola ciśnienia czynnika grzewczego.

Ważne z punktu widzenia wieloletniej eksploatacji nieruchomości są również modernizacje. Dzięki stałej obsłudze technicznej możliwe jest zaplanowanie i przeprowadzenie optymalnych działań mających na celu poprawę własności użytkowych obiektu pod kątem kosztów ponoszonych z tytułu ogrzewania. Do najczęstszych z nich należą: wymiana źródła ciepła na bardziej efektywne, izolacja przewodów grzewczych w pomieszczeniach nieogrzewanych, montaż termostatów czy automatyki sterującej parametrami grzewczymi w zależności od bieżących pomiarów.

Facility Management Gdańsk – usługi i rozwiązania z zakresu obsługi technicznej budynków, oferowane przez firmę ETSerwis, obejmują swym zasięgiem wszystkie systemy i instalacje budynkowe. Pozwala to na zapewnienie optymalnych warunków dla użytkowników i umożliwia pełne wykorzystanie możliwości danego obiektu.

Comments (1)

[…] w bardzo szerokim zakresie. Jednocześnie w całym pomieszczeniu musi być utrzymywana jednakowa, stała temperatura. To spore wyzwanie, wymagające stosowania dedykowanych rozwiązań i specjalistycznych systemów […]

Comments are closed.