Jak bezpiecznie używać podnośnik koszowy?

Kluczowe kwestie dotyczące pracy z podnośnikiem koszowym. Podstawowe zagrożenia oraz sposoby, aby tych zagrożeń uniknąć.

Podnośniki koszowe mają wiele zalet. Wykorzystywane są przede wszystkim przy różnego rodzaju pracach budowlanych, ale chętnie używa się je także w sadownictwie np. przy działaniach związanych z pielęgnacją drzew. Powszechnie stosowane w straży pożarnej umożliwiają bezpieczne prowadzenie prac na wysokości.

Przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, podnośniki koszowe pozwalają na wykonywanie wielu różnych zadań, a ryzyko zajścia nieszczęśliwego wypadku jest bardzo niskie.

Rodzaje podnośników koszowych

Wyróżnia się kilka rodzajów podnośników koszowych, a wybór konkretnego rozwiązania powinien być adekwatny do zaplanowanej pracy. Jest to jeden z warunków bezpiecznego wykonania zadania, bez ryzyka uszkodzenia sprzętu i narażania operatorów. Podnośniki nożycowe najlepiej sprawdzą się w przypadku konieczność pracy na nierównym terenie. Z kolei najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem będą podnośniki teleskopowe.

Przed wynajęciem podnośnika należy koniecznie zapoznać się z podstawowymi parametrami urządzenia, takimi jak zasięg wysięgnika oraz nośność kosza. Wszystkie rodzaje podnośników wymagają przestrzegania tych samych, ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Przetestuj sprzęt

Uprząż to podstawa

Rozpoczynając pracę z konkretnym urządzeniem, należy sprawdzić, czy jest ono w pełni sprawne. Jednocześnie w ten sposób można zapoznać się ze specyfiką jego pracy. Warto wykonać kilka testowych wjazdów i poznać precyzję manipulowania ramieniem i koszem. Dobrze jest wykonać kilka kroków po powierzchni kosza i sprawdzić, czy możliwe jest swobodne operowanie z jego poziomu. Należy pamiętać o tym, że kosz musi znajdować się w takiej odległości od miejsca docelowego, aby operator nie był zmuszony wykonywać niebezpiecznych manewrów, by do niego dosięgnąć. Po zapoznaniu się z charakterystyką pracy wysięgnika, można przystąpić do kolejnego etapu realizacji zadania.

Operator podnośnika koszowego powinien być wyposażony w uprząż, która zabezpieczy przed upadkiem z wysokości. Praktycznie każda firma oferująca wynajem podnośników koszowych, zapewnia wyposażenie zabezpieczające, w tym również odpowiednie uprzęże. Zaleca się ich stosowanie we wszystkich rodzajach podnośników koszowych. W przypadku podnośników teleskopowych jest to obowiązkowe. Uprząż przypina się do punktu kotwiczenia znajdującego się w koszu, dzięki czemu osoba, która się w nim znajduje może bezpiecznie pracować, nie pozbawiając się jednocześnie swobody operowania.

Nie przeciążaj kosza!

Każdy kosz podnośnika ma ograniczoną nośność, której nie wolno przekraczać. Przed przystąpieniem do pracy należy zwrócić uwagę na informacje o maksymalnych udźwigach zamieszczone przez producenta. Niestosowanie się do tych zaleceń grozi poważnym wypadkiem oraz uszkodzeniem sprzętu. Co prawda nowoczesne maszyny zawierają system zabezpieczający przed przeciążeniem, ale nie zastąpią one zdrowego rozsądku.

Wypoziomuj czyli “praca na odpowiednim poziomie”

Proces poziomowania platformy, na której zamontowany jest podnośnik, przebiega automatycznie. Zawsze jednak należy mieć na uwadze to, że systemy za to odpowiedzialne, szczególnie w starszych podnośnikach, mogą ulec awarii. Trzeba więc brać pod uwagę najgorszy wariant i przed przystąpieniem do dalszej pracy upewnić się, że poziomowanie zostało przeprowadzone prawidłowo.

Bardzo ważnym aspektem przy ustawianiu jest podnośnika koszowego, jest wybór odpowiedniego miejsca, z gruntem zapewniającym odpowiednią podporę.

Prawidłowa eksploatacja i należyty stan techniczny

Niekiedy zdarza się, że podnośnik nosi ślady zużycia, podczas gdy innym razem sprzęt wygląda jakby wyjechał prosto z fabryki. Niezależnie od stanu wizualnego, w obu przypadkach warto sprawdzić, czy urządzenie ma aktualne przeglądy i czy jest dopuszczone do użytku. Tylko sprawdzony, należycie obsługiwany i prawidłowo serwisowany podnośnik może być bezpiecznie eksploatowany. Gdy istnieją jakiekolwiek podejrzenia, że sprzęt jest niesprawny, należy zaniechać jego użytkowania.

Operator podnośnika to nie maszyna, ale człowiek!

Odpowiednie kwalifikacje do obsługi podnośnika oraz ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów to nie wszystko. Osoba obsługująca urządzenie danego dnia musi być w pełni sił psychofizycznych. W przypadku gorszego samopoczucia, pracując na wysokości można sprowadzić niebezpieczeństwo nie tylko na siebie, ale także na osoby postronne.
Operator, który zgłasza niedostateczną sprawność fizyczną lub psychiczną nie powinien zostać dopuszczony do pracy!

Warto wyposażyć osoby pracujące na wysokości w urządzenia, które umożliwiają kontakt z pracownikami znajdującymi się na dole podnośnika. To zapewni dodatkową łączność i przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Pogoda dla …pracy na podnośniku koszowym

Planując wykorzystanie podnośnika koszowego nie sposób pominąć wpływu warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Do największych zagrożeń związanych z pracą na wysokości jest, jak nietrudno się domyślić, wiatr. Należy zawsze brać pod uwagę jego wpływ, w kontekście wysokości, na której planuje się operować. Norma EN 280 określa graniczną wartość prędkości wiatru przy, którym należy przerwać pracę, na poziomie 12,5 m/s.

Czynnikiem, który wyklucza pracę na podnośniku koszowym, obok silnego wiatru, są wyładowania atmosferyczne. Natomiast deszcz nie jest wymieniany przez przepisy jako powód do przerwania pracy z podnośnikiem, natomiast praca w deszczu jest wysoce niekomfortowa i może zwiększać ryzyko popełnienia potencjalnie groźnego dla zdrowia lub życia błędu.

Na koniec warto podkreślić, że nawet w trakcie słonecznego dnia, należy zadbać o odpowiednie warunki pracy. Silne nasłonecznienie i wysoka temperatura powinny być kompensowane przez odpowiedni ubiór, środki ochrony wzroku i prawidłowe nawodnienie organizmu.

Bezpieczna praca z podnośnikami wymaga kompleksowego podejścia do zagadnień związanych z obsługą tych urządzeń. Wynajem podnośników koszowych to usługi pozwalające na uzyskanie czasowego dostępu do samych maszyn. To również wsparcie ze strony przeszkolonego personelu, który będzie w stanie służyć pomocą we wszystkich kwestiach technicznych, związanych z użytkowaniem zwyżki.