Klimatyzacja precyzyjna - zastosowanie i nadzór
Możliwości jakie posiada klimatyzacja precyzyjna. Obszary zastosowań i sposób obsługi systemów klimatyzacji precyzyjnej.
Klimatyzacja precyzyjna to rozwiązanie dedykowane dla wyspecjalizowanych pomieszczeń technicznych. Pojęcie klimatyzacji precyzyjnej związane jest ściśle z miejscami, w których istnieje konieczność zapewnienia stałych parametrów powietrza w długiej perspektywie czasu i przy ciągłym działaniu znajdujących się tam urządzeń. Ściśle kontrolowany mikroklimat jest niezbędny do prawidłowego działania zainstalowanych tam urządzeń, a w przypadku np. laboratoriów, jest koniecznym elementem, umożliwiającym realizację ich podstawowych celów.
Klimatyzacja precyzyjna i wyzwania jakie są przed nią stawiane
Ciągła praca przy zmiennych warunkach zewnętrznych

Klimatyzacja precyzyjna musi pracować 24 h na dobę 365 dni w roku, przy zmiennych, zewnętrznych parametrach powietrza. Przyjmuje się, że systemy klimatyzacyjne powinny być w stanie funkcjonować stabilnie, przy temperaturach zewnętrznych z przedziału od – 25 do + 35 stopni Celsjusza. Dobrym przykładem ilustrującym tą sytuację są serwerownie. Pracujące tam urządzenia elektroniczne generują ogromne ilości ciepła, które, bez prawidłowego odprowadzenia, bardzo szybko jest w stanie podnieść temperaturę w pomieszczeniu do poziomu, który stanowi zagrożenie dla działającego tam sprzętu.

Wysoka wydajność chłodzenia

Co więcej stopień obciążenia, a tym samym generowanego ciepła, może się zmieniać w bardzo szerokim zakresie. Jednocześnie w całym pomieszczeniu musi być utrzymywana jednakowa, stała temperatura. To spore wyzwanie, wymagające stosowania dedykowanych rozwiązań i specjalistycznych systemów klimatyzacyjnych.

Wilgotność

W przypadku pomieszczeń, gdzie pracuje wrażliwy sprzęt, istotną rolę poza prawidłową temperaturą, odgrywa utrzymanie odpowiednio niskiej wilgotności powietrza. Zbyt wysoka zawartość pary wodnej w powietrzu mogłaby doprowadzić do jej kondensacji i być przyczyną bardzo poważnej awarii lub nawet zniszczenia wrażliwego wyposażenia.

Pełna kontrola

Ostatnią cechą klimatyzacji precyzyjnej jest, wskazywana w jej nazwie, możliwość precyzyjnego sterowania jej funkcjami w celu uzyskania ściśle założonych rezultatów. Ponadto daje ona również możliwość programowania złożonych procesów obejmujących cykle pracy o zmiennym zapotrzebowaniu na zdolność chłodzenia, wyposażenia w systemy zabezpieczające, minimalizujące ryzyko nieplanowanego wyłączenia systemu chłodzenia czy w końcu możliwość łatwej rozbudowy o nowe moduły wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc systemu klimatyzacji.

Klimatyzacja precyzyjna – gdzie się ją stosuje?

Wydawać by się mogło, że klimatyzacja precyzyjna jest zarezerwowana dla obiektów o wysokiej specjalizacji i raczej nie jest popularnym rozwiązaniem wśród instalacji budynkowych. Wystarczy jednak przypomnieć, że poza instytucjami badawczymi wyposażonymi w laboratoria czy dużymi centralami telekomunikacyjnymi, klimatyzację precyzyjną wykorzystują wszelkiego rodzaju serwerownie, obecne w wielu placówkach firm, urzędów i organizacji. To właśnie takie pomieszczenia są najczęściej miejscami, gdzie wykorzystuje się zalety jakie posiada klimatyzacja precyzyjna.

Dzięki wysokiemu stopniu kontroli parametrów powietrza, klimatyzacja precyzyjna znalazła zastosowanie w wielu miejscach m.in.:

Serwerownie
Banki danych
Pomieszczenia laboratoryjne
Placówki medyczne

a także w przypadku mniej oczywistych lokalizacji jak np.:

Muzea, biblioteki oraz miejsca przechowywania zbiorów i kolekcji
Pomieszczenia do przechowywania wina czy cygar
Wszelkiego rodzaju magazyny, wymagające zaawansowanej kontroli klimatycznej
Nadzór nad systemami klimatyzacji precyzyjnej

Korzyści płynące z regularnego serwisu instalacji i systemów są szczególnie widoczne w przypadku klimatyzacji precyzyjnej, której sprawne i prawidłowe działanie zapewnia bezpieczeństwo wrażliwym i zazwyczaj cennym urządzeniom lub przechowywanym produktom, a także wydłuża żywotność samego systemu klimatyzacji.

Do typowych prac związanych z serwisem klimatyzacji precyzyjnej należą:
Mycie elementów obudowy, parowników, skraplaczy
Kontrola stanu poszczególnych podukładów
Odgrzybianie i dezynfekcja

 

Odkamienianie
Kontrola i wymiana filtrów powietrza
Kontrola i regulacja systemów sterowania

Prace serwisowe w przypadku klimatyzacji precyzyjnej powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy, posiadające odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Nie mniej obsługa techniczna budynków obejmuje swym zakresem również to, aby odpowiedni fachowcy wykonywali zarówno okresowe przeglądy jak i potencjalne naprawy w obrębie systemów klimatyzacji precyzyjnej.