Usługi termowizyjne w praktyce
Usługi termowizyjne a umiejętności operatora kamery. Zasady prawidłowego pomiaru i interperatcji obrazów termograficznych.
Kamera termowizyjna jest niezwykle wszechstronnym narzędziem. Jej możliwości są ogromne. Fakt ten potwierdzają liczne zastosowania. Błędnym jest jednak założenie, że urządzenie pomiarowe wykonuje całą pracę. Nawet najlepsza kamera termowizyjna nie będzie zbyt użyteczna, bez odpowiedniej obsługi. Jedynie odpowiednio wyszkolony operator jest w stanie dostarczyć fachowe usługi termowizyjne. Jego wiedza będzie przydatna nie tylko w trakcie samego pomiaru, ale również na etapie opracowywania wyników.
Usługi termowizyjne – zasady prawidłowego pomiaru

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy we wcześniejszych wpisach, kamera termowizyjna rejestruje promieniowanie podczerwone. Na tej podstawie tworzy ona obraz odzwierciedlający intensywność tego promieniowania. Wiemy, że intensywność ta zależy w dużym stopniu do temperatury powierzchni badanych obiektów. Dzięki temu możemy określić rozkład temperatury na danym obszarze. Podkreślamy to jednak jeszcze raz, kamera rejestruje promieniowanie podczerwone, a następnie interpretuje odczyt tak, aby powstał czytelny obraz termowizyjny.

Emisja oraz odbicie

Interesujące, szczególnie w kontekście termowizji, promieniowanie cieplne jest emitowane przez powierzchnię wszystkich obiektów. Emisja promieniowania zachodzi dla każdego ciała, o ile tylko jego temperatura jest wyższa od temperatury zera bezwzględnego. Odbicie to natomiast zjawisko, które może nastąpić po emisji, gdy wyemitowane uprzednio promieniowanie natrafi na powierzchnię, zdolną do jego przynajmniej częściowego… odbicia.

Specjaliści realizujący usługi termowizyjne, dążą do sytuacji, gdy odbicia mają jak najmniejszy wpływ na wynik pomiarów. Innymi słowy, obiektem zainteresowania pomiarów termowizyjnych jest wartość emisji promieniowania wyemitowanego z badanych powierzchni.

Sztandarowym przykładem ilustrującym wpływ odbicia na uzyskany obraz termowizyjny, jest “obraz termiczny” sylwetki operatora kamery, pojawiający się na badanym obiekcie. W takim przypadku kamera termowizyjna rejestruje promieniowanie cieplne wyemitowane przez osobę ją obsługującą. Ciepło to dociera do badanej powierzchni, ulega częściowemu odbiciu i przez obiektyw kamery, trafia do detektora. Można oczywiście skutecznie zapobiegać takiemu zjawisku. W tym celu stosuje się zabiegi zmieniające podatność powierzchni do odbijania promieniowania podczerwonego (np. przyklejenie matowej taśmy). Wykonuje się również pomiary z odległości i pod kątami, minimalizującymi wpływ odbić na wynik pomiaru.

Emisyjność

Wyjaśniliśmy już kwestię emisji i odbicia. Czym w takim razie jest emisyjność? Emisyjnością określamy zdolność danej powierzchni do emitowania promieniowania cieplnego. Zdolność ta zawiera się w przedziale od 0 do 1. Do czego służy emisyjność? Jej wartość daje nam pojęcie o tym, jak trudno będzie nam wykonać pomiar. Znając jej wartość, można również odpowiednio skonfigurować kamerę termowizyjną.

Do czynników wpływających na emisyjność zaliczamy:

  • stan powierzchni – faktura, to czy jest chropowata czy gładka, a także jej kształt. Zarówno chropowatość jak i wszelkiego rodzaju otwory oraz wklęsłości zwiększają emisyjność,
  • kąt pod którym wykonywany jest pomiar,
  • obecność produktów utleniania lub szerzej rozumianej korozji na metalowych powierzchniach,
  • temperaturę materiału.

W związku z tym materiały takie jak: beton, drewno, guma, ceramika są stosunkowo wdzięcznymi obiektami dla pomiarów termowizyjnych. Podobnie jest w przypadku materiałów pokrytych farbą. Natomiast metale (szczególnie te, których powierzchnia nie uległa utlenieniu lub jest np. wypolerowana) stanowią wyzwanie dla termowizji.

Usługi termowizyjne – kilka pomocnych uwag

Aby uzyskać możliwie najlepszy obraz termowizyjny badanego obiektu należy:

  • zadbać o należyte ustawienie ostrości – im bardziej wyraźny obraz tym lepiej,
  • dobrać kard tak, aby w jego centrum znajdował się badany obiekt (punkt pomiarowy na wyświetlaczu kamery musi znajdować się w obrysie elementu, który nas interesuje),
  • wykonywać pomiar pod kątem nie większym niż około 45 stopni. W przypadku zdjęć robionych pod kątem 90 stopni należy pamiętać o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia odbicia, którego źródłem może być sam operator,
  • wybierać powierzchnie o jak największej emisyjności (lub zmodyfikować je tak, aby podnieść ich emisyjność, chociażby przez przyklejenie matowej taśmy).
Usługi termowizyjne – interpretacja obrazu termowizyjnego

Prawidłowo wykonane badanie termowizyjne jest jednak jedynie połową sukcesu. Usługi termowizyjne bowiem obejmują swym zakresem nie tylko same pomiary. zalicza się do nich również staranna interpretacja wyników. Przyjmuje ona postać czytelnego i w pełni zrozumiałego raportu.

Do kluczowych kwestii w przypadku analizy pomiarów termowizyjnych zaliczamy następujące elementy

Doświadczenie operatora kamery termowizyjnej

Osoba wykonującą pomiar powinna dobrze znać środowisko, w którym wykonuje badanie. Dzięki temu będzie ona mogła na bieżąco dokonywać wstępnej oceny wyników i korygować parametry pomiaru tak, aby uzyskać jak najrzetelniejsze dane. Wiedza z zakresu funkcjonowania obiektów, systemów, instalacji czy urządzeń gwarantuje również kompletną ocenę stanu faktycznego w każdym konkretnym przypadku. Aby jeszcze lepiej uwidocznić to zagadnienie, rozważmy konkretny przykład. Operator wykonujący pomiary termowizyjne obiektu budowlanego powinien dysponować wiedzą z zakresu technik stosowanych w budownictwie. W szczególności wiedza ta powinna dotyczyć zagadnień związanych z systemami izolacji termicznej budynków. Ponadto musi on dysponować umiejętnościami pozwalającymi na identyfikację typowych wad budowlanych z naciskiem na defekty w systemach ociepleń.

Dobór odpowiednich narzędzi pomiarowych

Ta kwestia wiąże się po części z samym doświadczeniem osoby wykonującej pomiar. Niemniej, aby móc sprostać postawionym wymaganiom, należy dysponować odpowiednim sprzętem. Nawet najlepszy specjalista nie poradzi sobie z pomiarem bez kamery, która dysponuje odpowiednimi parametrami. Należy wspomnieć w tym miejscu o takich cechach kamer termowizyjnych jak: rozdzielczość matrycy, czułość termiczna czy zakres pomiarowy. Więcej informacji na temat kamer termowizyjnych znajduje się w osobnym wpisie.

Usługi termowizyjne – jak uniknąć wróżenia z fusów

Obraz termowizyjny dostarcza niewątpliwie wiele użytecznych informacji. Niektóre z nich są czytelne i widoczne już na pierwszy rzut oka. Natomiast nierzadko zdarzają się sytuacje, gdy potrzebna jest specjalistyczna wiedza z konkretnej branży. Najczęściej będzie to budownictwo lub branża energetyczna. Znajomość metod stosowanych przy tworzeniu konstrukcji czy norm dotyczących warunków pracy systemów i instalacji, są trudne do przecenienia.

Usługa termowizyjna
Ciepło
Temperatura
Obraz
Analiza

Niewłaściwe użycie kamery termowizyjnej prowadzi potencjalnie do poważnych konsekwencji. Błędnie wykonany pomiar może uniemożliwić prawidłową identyfikację usterki. W przypadku, gdy ma ona miejsce w istotnej z punktu widzenia danego obiektu instalacji, następstwa mogą być bardzo dotkliwe.

Wszystkie osoby poszukujące kompetentnych dostawców usług termowizyjnych na terenie Trójmiasta i okolic zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy ETSerwis – Termowizja Gdańsk.