Usuwanie sopli - zadanie dla podnośnika
Usuwanie sopli, odśnieżanie dachu i podnośnik koszowy. Jak radzić sobie z nadmiarem śniegu i lodu na budynkach oraz jak wykorzystać do tego celu możliwości oferowane przez firmy wynajmujące podnośniki koszowe.
Zima to okres wytężonej pracy związanej z utrzymaniem bezpieczeństwa. Wśród najważniejszych zadań jakie czekają nas w okresie zimowym wymienić należy usuwanie sopli z krawędzi budynków oraz odśnieżanie dachów. Wykonywanie tych prac ułatwić może skorzystanie z pomocy podnośnika. Usługa wynajmu podnośnika koszowego udostępnia możliwość sprawnego dostarczenia pracowników w newralgiczne miejsca i pozwala na bezpieczne usunięcie nagromadzonego śniegu oraz lodu.
Sople na dachu – skąd się biorą?
Usuwanie sopli – geneza problemu

Lód powstaje z zamarzającej wody. To jeden z najbardziej oczywistych faktów. I chociaż na tym można by zakończyć wszelkie rozważania, to warto jednak przyjrzeć się czynnikom wpływającym na powstawanie lodu na krawędziach dachów i elementach elewacji. Czynniki te stanowią klucz do identyfikacji przyczyn gromadzenia się lodu i ewentualnego zminimalizowania ich wpływu.

Gdzie powstają sople?

Sople na budynkach tworzą się w miejscach, gdzie woda spływając w dół pod wpływem grawitacji, odrywa się od elementów konstrukcyjnych . W temperaturze zera stopni Celsjusza lub niższej dochodzi do przynajmniej częściowej krystalizacji, w wyniku której każda spływająca kropla wody, niejako dobudowuje fragment sopla. Stąd właśnie naturalnym miejscem powstawania lodowych nawisów są krawędzie dachów czy elementy elewacji.

Źródło problemu

W tym miejscu dochodzimy do bardzo ważnego stwierdzenia. Sople tworzą się dzięki spływającej swobodnie wodzie. Oznacza to, że ponad soplami musi znajdować się jej rezerwuar. Źródłem wody, która tworzy sople jest zazwyczaj topniejący śnieg. Przyczyny jego topnienia mogą być różne, dlatego w tym miejscu postaramy się je wymienić, aby pokazać, że omawiane zagadnienie jest znacznie bardziej złożone, niż może się to na pierwszy rzut oka wydawać.

Czynniki sprzyjające powstawaniu sopli lodu na budynkach i obiektach budowlanych
Wady w konstrukcji dachu sprzyjające gromadzeniu się śniegu

Jest to zagadnienie, które wymagałoby pogłębionej analizy. Podstawową kwestią jest dopasowanie konstrukcji dachu do warunków klimatycznych występujących na danym obszarze. Tam, gdzie wspomniane opady są wysokie, preferowanym rozwiązaniem są dachy posiadające znaczne nachylenie połaci. Rozwiązanie to w naturalny sposób chroni przed zaleganiem na dachu zbyt dużej pokrywy śnieżnej.

Nieprawidłowa izolacja termiczna dachu

Do wspomnianych powyżej wad konstrukcyjnych dachów zaliczyć można również brak odpowiedniego ocieplenia. Ciepłe powietrze ma mniejszą gęstość i w naturalny sposób przemieszcza się w górne partie budynku. Fakt ten sprawia, że jeszcze większego znaczenia nabiera prawidłowa izolacja dachu. W przypadku, gdy dochodzi do znacznych strat ciepła, śnieg zgromadzony na dachu zaczyna topnieć, a następnie zamarzać, również w postaci sopli. Powtarzający się cyklicznie proces prowadzi do powstania niezwykle dużych nawisów lodowych.

Niesprawny system odprowadzania wody

Źle zaprojektowane, niedrożne lub uszkodzone rynny z całą pewnością przysporzą licznych problemów. Jednym ze wspomnianych problemów związanych z zimową aurą, będzie niewątpliwie konieczność usuwania sopli. Doraźne interwencje będą jednak dopiero wstępem do napraw, które należy niezwłocznie wykonać, gdy tylko ustaną mrozy i pogoda poprawi się na tyle, aby można rozpocząć remont systemu rynien . Co ciekawe, również w przypadku wszelkiego rodzaju prac dekarskich korzystnym rozwiązaniem będzie użycie podnośnika koszowego.

Niekorzystne warunki atmosferyczne

Wysoka całkowita ilość opadów śniegu oraz duże dobowe wahania temperatury – wartości dodatnie w ciągu dnia oraz ujemne w nocy, prowadzą do intensywnego topnienia nagromadzonego śnieg, a następnie jego zamarzania. Gromadzący się lód dodatkowo utrudnia dalszy odpływ wody. Jest to szczególnie widoczne, gdy śnieg topnieje jedynie strefowo, np. na oświetlonej słońcem stronie dachu (lub w miejscach pozbawionych wystarczającej izolacji termicznej).

Dlaczego usuwanie sopli i śniegu jest ważne?
Śnieg na głowie

Zalegający na dachach śnieg oraz lód stanowią poważne zagrożenie zarówno dla osób znajdujących się w, jak i w pobliżu budynków. Jednocześnie, wywołane śniegiem obciążenia, mogą powodować uszkodzenia konstrukcji budynku. Nawet, gdy takie obciążenia nie wywołają katastrofalnych zniszczeń, to często doprowadzają do osłabienia konstrukcji dachu. W efekcie, skraca się okres eksploatacji budynku. Wymusza to również częstsze przeprowadzanie kosztownych remontów.

A co z lodem?

Na osobną kwestią zasługuje lód. Usuwanie sopli lodu to nie tylko przejaw troski o stan budynku. Oczywiście nagromadzony lód może powodować uszkodzenia rynien i elementów elewacji. Największe zagrożenie stanowią jednak spadające z dużej wysokości sople. Uderzenie lodowym odłamkiem może spowodować poważne uszkodzenia ciała. Spadające sople są przyczyną wielu wypadków, również śmiertelnych, dlatego zagrożenie nie może być w żadnym wypadku ignorowane.

Usuwanie sopli i odśnieżanie dachu – przepisy i regulacje
Kto odpowiada za usuwanie sopli oraz odśnieżanie dachu?

Zarówno śnieg zalegający na dachu jak i lód na elementach elewacji budynku stanowią bardzo poważne zagrożenie. Odpowiedzialność za usuwanie śniegu i lodu z dachu obiektu budowlanego leży po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Nadzór techniczny nad budynkiem

Dach każdego obiektu budowlanego posiada dopuszczalne obciążenie śniegiem, określone jednoznacznie w projekcie. Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązki dbania o należyty stan techniczny obiektów, a także przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa. Jednym z takich obowiązków jest konieczność zadbania o to, aby waga pokrywy śnieżnej i lodu zalegających na dachu, nie przekroczyła dopuszczalnych przez projekt norm.

Jaki jest ciężar śniegu?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników. Według normy PN-EN 1991-1-1:2005 do obliczeń przyjmuje się następujące wartości:

  • świeży śnieg – 1 kN/m³,
  • osiadły śnieg (kilka godzin lub dni) – 2 kN/m³,
  • stary śnieg (leżący kilka tygodni lub miesięcy) – 2,5 – 3,5 kN/m³,
  • mokry śnieg – 4 kN/m³.

(W dużym przybliżeniu można przyjąć, że 1000 kg/m³ odpowiada 10 kN/m³).

Oznacza to, że obciążenie wywierane przez śnieg może zmieniać się w zależności od warunków i oznacza konieczność regularnego usuwania śniegu z powierzchni dachowych, szczególnie w przypadku przewidywanych znacznych opadów śniegu, na przestrzeni wielu dni. Innymi słowy, mimo niewielkiego przyrostu grubości pokrywy śnieżnej, a nawet jej redukcji, ciężar śniegu może systematycznie rosnąć.

Podnośnik koszowy – usuwanie sopli i śniegu

Podnośnik koszowy, którego uniwersalność już niejednokrotnie podkreślaliśmy, nadaje się świetnie do prac zimowych związanych z utrzymaniem nieruchomości. Do czynności takich można z pewnością zaliczyć usuwanie sopli oraz odśnieżanie dachów. Zadania te, jak wszystkie prace na wysokości, wiążą się z podwyższonym ryzykiem. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym zagrożenie są warunki, w których wspomniane prace są zazwyczaj wykonywane. Ośnieżone dachy oraz oblodzone krawędzie budynków, w połączeniu z typowo zimową aurą nie są zbyt bezpiecznym miejscem pracy. Znaczącą poprawę w tej sytuacji przynosi użycie podnośnika koszowego.

Co daje wykorzystanie podnośnika przy odśnieżaniu dachów i usuwaniu sopli?
  • pewną i stabilną platformą, zwiększającą bezpieczeństwo, komfort i wydajność pracy,
  • możliwość szybkiego dotarcia w trudno dostępne miejsca,
  • profesjonalne wsparcie ze strony przeszkolonego i doświadczonego operatora podnośnika koszowego.

Nawiązując do powyższego można stwierdzić, że opisane tu zagadnienia związane z odśnieżaniem dachów, a także usuwaniem sopli, jasno pokazują korzyści płynące z wykorzystania podnośnika koszowego w zmaganiach z wyzwaniami, które stawia zima. Warto mieć to wszystko na uwadze szczególnie teraz, na początku sezony zimowego. I chociaż ta konkretna pora roku ma w zwyczaju zaskakiwać nie tylko drogowców, to dobrze jest wiedzieć o wszystkich dostępnych rozwiązaniach.